Kære medborgere

I sommeren 1993 blev det i folketinget vedtaget, at krigsflygtninge fra Bosnien-Hercegovina skulle gives midlertidig opholdstilladelse i to år. Det dannede grundlag for begyndelsen på et møde og venskab mellem to folk. Vi vil gerne fortælle historien om, hvordan det er gået for vores folk gennem de sidste 25 år, og hvordan vi er blevet en del af Danmark.

Rundt omkring i byerne og i landsbyerne gjorde danskerne en stor indsats for at byde velkommen, og for at tage godt imod den store gruppe af mennesker som ankom i perioden 1992-1993. De gjorde en stor indsats for at sætte dem ind i den danske dagligdag og de danske normer. Vi vil gerne hylde alle i det danske land for at have vist tålmodighed og forståelse. Forståelse, ikke mindst for sprogbarrieren, men også den følelsesmæssige choktilstand bosnierne befandt sig i.

En hyldest til alle de danskere som åbnede deres døre, deres arme og åbnede deres hjerter for os bosniere. Vores initiativ har til formål at skabe en tradition for at fremhæve de positive sider af Danmark og den danske kultur. Vores allesammens Danmark.

De bedste hilsener

Jasmin Ibrisimovic
Initiativtager